Gurudevayano
Drarma Vigraha
Prakashana
thisarana
Mulika Vigraha
Pinkam
Vedasatahan
Peramuna
sambanda
 
Gunasmarana
Akuruganna
Acrobat Reader
 පෙර සංස්කරණය
English Version
 
  
  • 3
 

ගුණානුස්මරණ

 

thisarana
kanda 1
kanda 2
kanda 3
kanda 4
kanda 5
kanda 6
kanda 7

jathaka-kata-home
nalapana
surapana
More
dharmasakajja
thursday
tuesday
More
suthra--wigraha-home
Nibbedika
Mahamangala
Sigalowada
More
dhammapadaya-home 
DhammapadaMore

මුල් පිටුව | ගුරු දේවයාණන් | ධර්ම දේශනා | ධර්ම පකාශන | තිසරණ | මුලික විගහ | වාර්ෂික පිංකම් | වැඩසටහන් | පෙරමුණ ගැන | සම්බන්ධවිම
ප්‍රකාශන හිමිකම © ශ්‍රී කල්‍යාණ ධර්ම පෙරමුණ - 2014